Mihail Labkovski: Zdrava osoba ne želi da se uda
​Ravnodušnih na riječi Mihaila Labkovskogo nema: neko ih potpuno prihvata, neko sa negodovanjem opovrgava.Ali i za jedne i za druge njegove riječi imaju ogromnu snagu. One su zasnovane na "zdravom cinizmu" i dugogodišnjem iskustvu.
1. Zdrava osoba ne želi da se uda. Prva stvar koju treba da uradite
- jeste da prestanete da želite da se udate. Drugim riječima, ako želite
da se udate, treba da prestanete da mislite o tome, da obezvrijedite samu ideju.

2. Zalog srećnog porodičnog života, braka i seksa sa samo jednim partnerom, samo je u jednom - u stabilnoj psihi. Bez ustupaka, i
kompromisa - to je sve direktan put ka kardiologu ili onkologu. Kada
čovjek ima stabilnu psihu, on može da živi sa jednim partnerom cio
život. I da ga voli.

3. Ljude se ne vole zbog toga, što se oni klanjaju. Žena je za muškarca
samo prazan prostor, ako on ne može reći o njoj, ko je ona, šta je ona i šta ona voli za doručak. Paradoks je u tome da kučkaste žene muškarci obožavaju.

4. Uzrok ženskih problema nije u tome što se on ponaša kao jarac.
Uzrok je u tome što ona ima neurozu, koja zahtijeva izlaz. A za taj izlaz neophodan je određeni čovjek i odnosi u kojima bi ona mogla da pati.
Zbog toga ona namjerno stupa u takve odnose, jer od djetinjstva ima psihičku potrebu za tim.

5. Mi mjerimo ljubav nivoom patnje. U zdravoj ljubavi - riječ je o tome
koliko si srećan.

6. Kada stjuardesa pokazuje sredstva za spasavanje, šta kaže o maski za kiseonik? "Ako putujete sa djecom, prvo sebi stavite masku, a zatim
djetetu." U tome je trik. Svako pokušava da pomogne djetetu, ostajući apsolutno neuravnotežen. Tako se to ne radi. Ako želite da djetetu bude dobro, uradite prvo nešto sa svojom glavom.

7. Muškarci su tako ustrojeni još od vremena sa svojom majkom, prilaze samo onima koji im očima daju odobrenje. Zdrav muškarac je kao dijete. Prilazi kada mu se žena osmjehuje, gledajući ga u oči ...
19. Porodična terapija to je razvod. Samo jednu vrstu porodične terapije smatram zaista korisnom - posredovanje psihologa pri razvodu. Ali
upravo to u Rusiji ne praktikuju.

20. Jedino vrijeme u životu čovjeka, kada je on objektivno zavisan i
kada se može smatrati taocem - je detinjstvo i zavisnost od roditelja.
To traje relativno kratko vrijeme. U svim ostalim slučajevima ostajanje u
bilo kojim odnosima je izbor odraslog čovjeka.

Prevod teksta: econet.ru

Prevela: Beba Muratović - bebamur.com
Objavljeno: 18.11.2020

❮ Nazad