Skupština izglasala: OBAVEZNU VAKCINACIJU i ostale mere i kazne..
Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune
Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.Zakon će stupiti na snagu kada bude objavljen u Službenom glasniku,
a po odluci poslanika zakon može stupiti u kraćem roku od 8 dana od odbjavljivanja ukoliko to bude potrebno.

Podsetimo, ranije u toku dana Ivica Dačić rekao je danas da na izmene i dopune zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti nije stigao
nijedan amandman.
Novi zakon predviđa uvođenje ličnih mera zaštite i pojačanu odgovornost građana u borbi protiv virusa korona.

Kazne za nenošenje maski u zatvorenom prostoru će pisati i komunalni milicajci i to na licu mesta. Novčana kazna za ovaj prekršaj biće 5.000
dinara.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije,
kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera, a sa 150.000 dinara kazniće se za taj prekrša preduzetnik, a odgovorno lice novčanom kaznom od 50.000 dinara.

U Predlog izmena i dopuna uvršten je i virus korona, a uvedena je
i kategorija kontakta kao lica koja su dužna da se pridržavaju mera i
uputstava koje utvrdi lekar.
Zakon dopušta obaveznu vakcinaciju

Uvedene su i nepovoljna epidemiološka situacija, kućna izolacija, samoizolacija, karantin, prevoz, izolacija, zdravstveni nadzor, u kućhnim uslovima i lična zaštita.

Izmenama zakona regulisano je i da potvrda od epidemiologa bude
dovoljan dokaz poslodavcu da radnik ne radi u utvrđenom vremenskom periodu, a da mu pripada plata.

Izmenama zakona daje se ovlašćenje ministru da propiše obaveznu ili preporučenu imunizaciju za određene osobe, a radi sprečavanja unošenja virusa u zemlju, ministar može narediti mere za zaštitu i laboratorijsko ispitivanje pri ulasku u zemlju.

Vlada Srbije će moći da ograniči ulazak u Srbiju osobama koje dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, odlučiti o otvaranju objekata za karantin, o lečenju u inostranstvu ukoliko su kapaciteti u zemlji popunjeni, obrazovati Krizni štab.

Nadzor nad primenom mera, pored Sanitarne inspekcije, vrši lokalna samouprava preko Komunalne milicije.

I Komunalna milicija kontroliše primenu mera

Nadzor nad primenom mera, pored Sanitarne inspekcije, vrši lokalna samouprava preko Komunalne milicije.

Sanitarni inspektor, pored ovlašćenja koja je imao do sada, može izraditi i prekršajni nalog, dok Komunalna milicija može da naloži da se isprazni prostor u kojem je došlo do kršenja zaštitnih mera, kao i da zatvore
objekat najduže do 72 sata.

Prema rečima ministra, izmenama zakona se uobličava pravni okvir
za mere i procedure, u kojem će se u narednom periodu bolje držati pod kontrolom epidemija i sprečiti veće negativne posledice.


Izvor: b92.net 
Objavljeno: 12.11.2020

❮ Nazad