VAKCINACIJA MOŽE BITI OBAVEZNA, SRBIJA SPREMA NOVI ZAKON! Šta predviđaju izmene zakona koji je ove nedelje u Skupštini!
Izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih
bolesti, o kojima će se ove nedelje izjasniti Skupština
Srbije predviđeno je, pored ostalog, da se zbog epidemije može odrediti preporučena ili obavezna vanredna vakcinacija protiv zarazne bolesti i to za sve ili za
određene kategorije stanovništva, pišu Novosti.Pored kazne za fizičko lice u visini od 5.000 dinara, propisane su i kazne
za pravne subjekte i odgovorne osobe, od 30.000 do 300.000 dinara.

Vakcinacija može biti obavezna
Izmenama zakona predviđeno je da se zbog epidemije može odrediti preporučena ili obavezna vanredna vakcinacija protiv zarazne bolesti i to
za sve ili za određene kategorije stanovništva. Dok su za sve ostale vakcinacije troškovi regulisani zakonima o zdravstvenoj zaštiti i
zdravstvenom osiguranju, da su obavezne i besplatne ili preporučene koje osiguranici plaćaju, posebna imunizacija u vreme pandemije može se finansirati iz budšeta Srbije, u skladu sa posebnim aktom Vlade.

Izmene relativno friškog Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih
bolesti bile su iznuđenje problemima u sankcionisanju onih koji krše protivepidemijske mere u vreme epidemije kovida 19. Trebalo je i
zakonom regulisati nadležnost kontrole sprovođenja ovih mera.

Kućna izolacija i bolovanje  
Tako će, prema novom zakonu, kada bude usvojen, i počne da se primenjuje, svi koji su do sada i pored toga što su pozitivni na
SARS-KoV-2, ali bez simptoma ili sa lakom kliničkom slikom bolesti i slobodno šetali, morati u kućnu izolaciju. Ta mera važiće za sve
inficirane koji nisu za bolnicu, a nalagaće je specijalista za infektivne
bolesti ili drugi doktor, u skladu sa naredbom resornog ministra. Isti
doktor će obaveštavati nadležnu epidemiološku službu, a ko će
kontrolisati poštovanje ove mere propisaće Vlada Srbije, pišu Novosti.
U kućni karantin ići će svi koji su bili ili za koje postoji sumnja da su bili u kontaktu sa zaraženim. Ograničenje slobode kretanja i obaveza praćenja zdravstvenog stanja propisivaće se na 14 dana od poslednjeg sumnjivog kontakta. Meru, takođe, donosi infektolog ili drugi doktor i o njoj
obaveštava nadležni institut za javno zdravlje, ali i sanitarnog inspektora,
i to pismeno. U oba slučaja rešenje o izrečenoj meri je i potvrda o sprečenosti za rad, tokom koje osobi, ako je zaposlena, pripada
nadoknada. To je „klasično" bolovanje za vreme kojeg se isplaćuje 65
odsto zarade.

Izmenama Zakona predviđeno je, takođe, da resorni ministar može da donese odluku o ograničavanju slobode kretanja u svim ustanovama kolektivnog smeštaja, a za kontrolu ove mere biće zadužena sanitarna inspekcija.


Izvor: informer.rs
Objavljeno: 10.11.2020

❮ Nazad