NOVI USLOVI ZA PENZIJU! Muškarce čeka jedna promena, ali za žene je situacija POTPUNO DRUGAČIJA
Od 2021. važe nova pravila za penzionisanje žena, što znači da svaki zahtev koji dame podnesu posle 31. decembra ove godine podleže novim, rigoroznijim uslovima. S druge strane, uslovi za odlazak u redovnu penziju za muškarace ostaju isti, ali to nije slučaj i kada govorimo o prevremenom penzionisanju.


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjen je 2014. godine. Od tada se za žene svake godine menjaju uslovi za penziju i to po pravilu da
se starosna granica pomera u rasponu od dva do šest meseci godišnje.
I tako sve do 2032. godine kada će dame moći da idu u penziju sa 65
godina starosti, dve godne duže nego danas.

Naredne kalendarske godine, dame tako u starosnu penziju mogu sa 63 godine i dva meseca života, umesto 63 godine koliko je potrebno da imaju
za penzionisanje u 2020. godini. Potreban broj godina radnog staža ostaje
isti i iznosi minimum 15 godina.Nova pravila za dame jesu i ukoliko žele da idu u prevremenu penziju.
Za ovu godinu uslov je 57 godina i osam meseci života i 39 godina staža.
Za narednu je to 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života.

Promene i za muškarce
S druge strane, muškarci u starosnu penziju u narednoj godini idu po starom - sa 65 godina života i 15 godina staža upisanog u radnu knjižicu. Ima međutim, promena u ostvarivanju prava na prevremenu penziju.

Ono što je jedanko za oba pola jeste pravilo po kome i muškarci i žene
mogu redovno da se penzionišu sa 45 godina staža, bez obzira na starost. Uslov je, naravno, da su im poslodavci sve vreme tokom 45 godina redovno uplaćivali doprinose.

Iz Fiskalnog saveta se više puta moglo čudi da je naš penzioni sistem
održiv i da smo mi svoj domaći zadatak obavili 2014. godine kada smo usvojili nove izmene.

Izmene su prethodnih godina istovremeno donosile i mnoge zemlje u
regionu, ali i u svetu. Novi zakone imaju i Crna Gora, Hrvatska i Poljska. U narednih deset godina njihovi najstariji građani će moći u penziju sa navršenih 67 godina. Velika Britanija i Finska u međuvremenu će povećati granicu na 68 godina.

Izvor: blic.rsObjavljeno: 12.10.2020

❮ Nazad